AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Gevorest: Θέσεις εργασίας

Gevorest: Θέσεις εργασίας – Λεμεσός

1.  Operations and Logistics Coordinator – Λεμεσός

Βασική ευθύνη:

Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και ο έλεγχος παραγωγής και συστημάτων αποθήκης, αναπλήρωσης αποθεμάτων και διανομής. Η ροή προϊόντων, υλικών και πληροφόρησης είναι κρίσιμο στοιχείο όλων των συστημάτων. Σκοπός είναι η απρόσκοπτη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας.

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός διαδικασιών των τμημάτων διανομής, αποθήκης, αγορών και παραγωγής σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των πιο πάνω τμημάτων
 • Έλεγχος προϋπολογισμού των τμημάτων υπό την ευθύνη του
 • Παρακολούθηση και διαχείριση αποθεμάτων της εταιρείας
 • Δημιουργία συστημάτων αναπλήρωσης αποθεμάτων
 • Διαχείριση συστήματος διανομής και επιπέδων εξυπηρέτησης
 • Διαχείριση και συντήρηση μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων
 • Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με προμηθευτές και συνεργάτες
 • Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
 • Υπεύθυνος για τήρηση των πρωτοκόλων ασφάλειας και υγείας των τμημάτων
 • Συντονισμός και συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας (όπως τμήματα Πωλήσεων, Marketing, R&D)

Προσόντα

 • Πτυχίο σε συναφή κλάδο (Operations/Logistics) είναι απαραίτητο
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • 2-3 χρόνια εμπειρία
 • Διοικητικές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων τύπου ERP, WMS και Ms Office

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αποστολή βιογραφικών στο christos@gevorest.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”


2.  Marketing Officer

Βασική ευθύνη:

Τα προϊόντα / υπηρεσίες, οι τιμές, η προώθηση και τα κανάλια διάθεσης της επιχείρησης είναι θέματα ζωτικής και πρωταρχικής σημασίας.

Καθήκοντα:

 • Ετοιμάζει έγκαιρα και υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα και προϋπολογισμό του τμήματος marketing
 • Συμμετέχει στην ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού και προβλέψεων πωλήσεων της επιχείρησης.
 • Αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά στατιστικά δεδομένα
 • Συμμετέχει στην ομάδα οργάνωσης προωθητικών και διαφημιστικών προγραμμάτων
 • Οργανώνει ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες αγοράς
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις του τομέα σε κυπριακό και παγκόσμιο επίπεδο

Προσόντα:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στο marketing
 • Εμπειρία 2-3 χρόνια στον τομέα του marketing
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Εμπειρία χρήσης προγραμμάτων MS Office
 • Διοικητικές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Βασικές γνώσεις και αντίληψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Google ads, Google analytics

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αποστολή βιογραφικών στο evgeniou.f@gevorest.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA