AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέση Εργασίας

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Βοηθός Λογιστηρίου 

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Βοηθού Λογιστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020.