AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε δικηγορική εταιρεία

ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

H Δικηγορική Εταιρεία ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία ζητεί για άμεση πρόσληψη προσωπικού που θα εξασκεί καθήκοντα γραμματέα και τηλεφωνητή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ØΆριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

ØΆριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. (Ομιλία και γραφή).

ØΕξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

ØΟλοκληρωμένη προσωπικότητα, σταθερότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.

ØΠροηγούμενη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο ή συναφής εμπειρία.

ØΕπικοινωνιακή και με ευγένεια στην έκφραση.

Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα και προσόντα.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 06 Οκτωβρίου 2020.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: louizap@tornaritislaw.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”