AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ζητείται Νηπιαγωγός (€6,55 την ώρα)

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ζητείται Νηπιαγωγός (€6,55 την ώρα) – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση (1) έκτακτης νέας θέσης νηπιαγωγού για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών παιδιού για την περίοδο Οκτωβρίου 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν την Ελληνική ως πρώτη τους γλώσσα.

Περισσότερα εδώ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Κατηγορία:            Σύμβαση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Απολαβές*:            €6,55 ανά ώρα απασχόλησης

Περισσότερα εδώ

Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Η επιστολή μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν σε έντυπη μορφή στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και το Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: nursery@ucy.ac.cy μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020