AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Εργασίας σε ταξιδιωτικό γραφείο

Golden Travel Ltd: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Η εταιρεία GOLDEN TRAVEL LTD ζητά να προσλάβει προσωπικό, για το τμήμα του Ticket counter στη Λεμεσό.

Απαραίτητα προσόντα :

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ

Προϋπηρεσία σε ΙΑΤΑ Τουριστικό Γραφείο και Γνώσεις Λογιστικής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα: Έκδοση εισιτηρίων, κρατήσεις και έλεγχος των αντίστοιχων λογαριασμών.

Αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : golden.accounting@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”