AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ με τεράστια εμπειρία στον τομέα εμπορίας και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Αποθηκάριο για την αποθήκη στο Δάλι.

Αποθηκάριος για την αποθήκη Δαλιού (κωδικός θέσης A10/20):

Προσόντα:

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόντα η γνώση WMS Mantis και η άδεια χρήσης περονοφόρου.
 • Αναγκαία εμπειρία στη διαχείριση και οργάνωση μικρής ομάδας υφισταμένων.
 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Οργάνωση της αποθήκης και του τρόπου λειτουργίας της.
 • Ετοιμασία των παραδόσεων.
 • Διαχείριση και αποθήκευση προϊόντων κατά τις παραλαβές.
 • Καθαριότητα και οργάνωση των αποθηκών βάσει των οδηγιών από τους προϊσταμένους.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα, όπως αυτά ζητηθούν από τη διεύθυνση.

Άλλες πληροφορίες:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης.
 • Ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:30, Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Προσφέρεται πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση h.tapakis@psaltis.com.cy μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 κάνοντας αναφορά στον κωδικό “Α10/20 – anergosjobs.com”.