AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Vassos Markides Estates Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Η Εταιρεία Βάσος Μαρκίδης Εστέιτς Λτδ, μια απο τις μεγαλύτερες Εταιρείες στην Οικοδομική Βιομηχανία δραστηριοποιημένη στη Λευκωσία και Λεμεσό, ζητά για άμεση εργοδότηση Πολιτικό Μηχανικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Απόφοιτος ΑΤΙ του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής με προηγούμενη πείρα στην επίβλεψη μεγάλων οικοδομικών έργων.

Όλες οι αιτήσεις να αποστέλλονται με βιογραφικό σημείωμα στο sales@vmestates.com,

fax: 22343514
Tηλ. Επικοινωνίας 22438181

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA