AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Χ. ΑΥΓΟΥΣΤΗ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η Δικηγορική Εταιρεία Χ. ΑΥΓΟΥΣΤΗ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε. , με έδρα την Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη στη θέση Γραμματέα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
  • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
  • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
  • Τήρηση / οργάνωση ημερολογίου γραφείου
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός

Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω e-mail και/ή φαξ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: tasos@avgoustilegal.com, με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τηλ. 25577779 Φαξ: 25577737

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA