AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς: Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πιο κάτω σχολεία:
– Μία (1) στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς.
– Μία (1) στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κοκκινοτριμιθιάς.
– Μία (1) στο Β΄ Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020, που βρίσκεται στο Περ. Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς (ξεχωριστή αίτηση για κάθε σχολείο) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 2.00 μ.μ.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22872766 και 22872717.