AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθηγητής/ Καθηγήτρια Μαθηματικών

Ιδιωτικό Φροντιστήριο Π-αλλάζεις: Ζητείται Καθηγητής/ Καθηγήτρια Μαθηματικών – Λεμεσός

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Π-αλλάζεις ζητά να προσλάβει Καθηγητή/Καθηγήτρια Μαθηματικών για πλήρη ή μερική απασχόληση για τη νέα σχολική χρονιά 2020 – 2021 στη Λεμεσό.

Προσόντα: Κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Ευχάριστη και επικοινωνιακή Προσωπικότητα. Οργανωτικές ικανότητες/ Προηγούμενη διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Καθήκοντα: Διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Ενήλικες. Προετοιμασία και σχεδιασμός πλάνου διδασκαλίας. Συμμετοχή στις συναντήσεις του προσωπικού. Στήριξη και ενδυνάμωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων σε ένα ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση palazis_k@hotmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99618166 Οδός Αγίας Σοφίας 8

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA