AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας: Θέση Εργασίας

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Θέση Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό Αγίου Ανδρέα

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση μιας θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Ανδρέα για 33 ώρες εβδομαδιαίως και στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα για 3 ώρες εβδομαδιαίως, στη Λευκωσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Απόφοιτος/η Λυκείου – να προσκομιστεί αντίγραφο απολυτηρίου
  2. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel), δίπλωμα γραμματειακών σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν – να επισυναφθεί όπου υπάρχει.
  3. Να προσκομιστεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
  4. Το άτομο που θα προσληφθεί θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας, λευκού ποινικού μητρώου και μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για την πιο πάνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Παλουριώτισσα, τηλ. 22459704/22459709, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 12μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA