AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Βοηθός Γραφείου

ÖKOHAUS GER: Ζητείται Βοηθός Γραφείου – Λάρνακα

Η ÖKOHAUS GER- Κατασκευές Προκατασκευασμένων Ενεργειακών Οικολογικών Κατοικιών, στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να προσλάβει βοηθό γραφείου για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Άριστη Γνώση MS Word και χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Καλή Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και γραφής .

• Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές, στην λογιστική ή άλλο κλάδο ή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα:

• Διαχείριση και Παρακολούθηση αρχείου πελατών

• Δακτυλογράφηση επιστολών συναφή με τις δραστηριότητες της εταιρείας .

• Αλληλογραφία

• Αρχειοθέτηση

• E-mails/ Τηλέφωνα

• Υποδοχή πελατών

Απολαβές:

• Μισθός αναλόγως προσόντων

• Πενθήμερη εργασία

• Πληρωμένη ετήσια άδεια και Γ.Ε.Σ.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλ. Διεύθυνση: info@okohausger.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.