AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικό

Ζητείται Προσωπικό – Λεμεσός

Beach bar restaurant στη περιοχή του LADY’S MILE ζητά για πρόσληψη

1.Μάγειρες και μάγειρες β’

2. Σερβιτόρους

3. Άτομα για το Bar

4. Baristes

Email Address: adonia_tomazou@yahoo.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA