AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

P.Tylliros & Son Construction & Development Ltd: Ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη – Λεμεσός

Η εταιρεία μας προσλαμβάνει άτομο για γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο μας στη Λεμεσό (μόνιμη η μερική απασχόληση).
Καθήκοντα:
Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
Οργάνωση γραφείου και αρχειοθέτηση
Σύνταξη και αποστολή επιστολών
Προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών MS Office
Γνώση στη λογιστική επιπρόσθετο προσόν.
Οργανωτικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες
Αποστολή βιογραφικών στο ptylliros.dev@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”