AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Round Two Renovations & Constructions Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Λευκωσία

Η Εταιρεία Round Two Renovations & Constructions Ltd, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, λόγω ανάληψης νέων έργων, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Προγραμματισμός Έργου
 • Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού δυναμικού
 • Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων
 • Διαχείριση υγείας και ασφάλειας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικής Μηχανικής
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέων προσόν
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση Microsoft Office
 • Πολύ καλή χρήση του AutoCAD
 • Χρήση τοπογραφικών οργάνων (level)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

Απολαβές και Ωφελήματα

Στον επιτυχή υποψήφιο θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@roundtwo.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ” .

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA