AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ  ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

O ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Τεχνικού Συντήρησης για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και τα  Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα

  • να εκτελεί εργασίες που αφορούν τη συντήρηση των κτιρίων του Συνδέσμου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά
  • να συντηρεί-ελέγχει τα ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και άλλα συστήματα καθώς και τον εξοπλισμό (εκτός του ιατρικού εξοπλισμού) και τα έπιπλα του Συνδέσμου
  • άλλα συναφή καθήκοντα με στόχο να διασφαλίζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των πιο πάνω

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις

  1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στους κλάδους/ ειδικότητες Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών εφαρμογών ή Μηχανολογίας
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  3. Να γνωρίζει και να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή
  4. Πενταετής τουλάχιστον πείρα, σχετική με τα καθήκοντά της θέσης
  5. Κάτοχος Άδειας Οδηγού.

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση την  5νθήμερη εβδομάδα εργασίας. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου  ο κάτοχος της θέσης μπορεί να εργάζεται σε ευέλικτο ωράριο ενώ απαιτείται να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες εκτός του κανονικού ωραρίου.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου, 2019.

 

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ. 22  446222  Fax:  22 316822

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA