AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αγορών

Mangas Home Improvement: Ζητείται Λειτουργός Αγορών – Λεμεσός

To πολυκατάστημα Mangas Home Improvement στη Λεμεσό, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, ζητά να προσλάβει άτομα για στελέχωση του Τμήματος Αγορών, πλήρους απασχόλησης.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Έλεγχος κίνησης και αποθεμάτων των αποθηκών της εταιρείας.
 • Δημιουργία παραγγελιών αποθήκης.
 • Διαχείριση αγορών εσωτερικού – εξωτερικού.
 • Έλεγχος προϊόντων.
 • Παρακολούθηση φορτώσεων / παραδόσεων.
 • Καθημερινή επικοινωνία με προμηθευτές / πιστωτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ΜS Office.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πτυχίο στα Οικονομικά ή σε άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pmangas.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι 08/09/2019.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA