AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 2 Γραμματείς

Andreas Kailis Land Services Ltd: Ζητούνται 2 Γραμματείς – Λευκωσία

Εκ μέρους του πελάτη μας Andreas Kailis Land Services Ltd ζητούμε να προσλάβουμε 2 θέσεις γραμματέα για τα γραφεία της εταιρείας.

Προσόντα

  • Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες θα πρέπει να έχουν γνώσεις:
  • Πολύ καλή γνώση υπολογιστή (Excel, Word,Email).
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Γραμματικές γνώσεις.
  • Γνώσεις επί  κτηματολογικών θεμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα

  • Διαχείριση κλήσεων τηλεφώνου
  • Αρχειοθέτηση
  • Γραφειακά καθήκοντα

Τόπος Εργασίας: Λευκωσία

Μισθός: Αναλόγως προσόντων

Θέση: Μόνιμη

Παρακαλούμε όπως οι υποψήφιοι και για τις δύο (2)  θέσεις να αποτείνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kailisproperties.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA