AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Novario Holding Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η Novario Holding Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία στην Κύπρο που ασχολείται με την εισαγωγή και πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ζητά να προσλάβει άτομο στην Λευκωσία για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

Βοηθός Λογιστηρίου – Accounting Assistant

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Καταχωρήσεις τιμολογίων εξόδων και αγορών και άλλων λογιστικών εγγραφών
 • Επεξεργασία τιμολογίων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εγγραφή των αποσβέσεων και διατήρηση του σχετικού μητρώου
 • Επεξεργασία τραπεζικών καταθέσεων και τραπεζικών συμφιλιώσεων λογαριασμών
 • Έλεγχος ταμείων καταστημάτων
 • Βοήθεια στην ετοιμασία οικονομικών και άλλων καταστάσεων
 • Παροχή βοήθειας στην προετοιμασία οικονομικών αναλύσεων
 • Ό,τι άλλο ζητηθεί από την Διεύθυνση που αφορά το Οικονομικό Τμήμα

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες

 • Δίπλωμα Λογιστικής Higher ή CAT / AAT
 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου με κατεύθυνση στην Λογιστική ή άλλο συναφή κλάδο
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (word, excel, outlook). Γνώση του λογιστικού προγράμματος Navision και E-soft θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email charis.christodoulou@novario.com.cy μέχρι τις 31/08/2019, με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM – Βοηθός Λογιστηρίου” 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA