AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Πέψης & Υιός Εργοληπτική Λτδ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία 

Η εταιρεία ΠΕΨΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών της,  ζητά για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό Γραφείου για Τεχνικά Έργα.

Προσόντα

  • Κάτοχος Διπλώματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πολιτική Μηχανική
  • Άριστη γνώση και χρήση Autocad, Microsoft Office Windows, MS Project.

Καθήκοντα

  • Ετοιμασία προσφορών και συμβολαίων
  • Αναγνώριση υλικών έργου, ανάγνωση και κατανόηση σχεδίων συμβολαίου, κατανόηση και χειρισμός εγγράφων συμβολαίου
  • Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (κυβερνητικές και μη), παραγγελίες υλικών, ετοιμασία πιστοποιητικών πληρωμής
  • Ετοιμασία και παρακολούθηση προγράμματος εργασιών έργου και έλεγχος εφαρμογής του
  • Τήρηση στοιχείων έργου
  • Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων σε Autocad

Απαιτούμενη πείρα

Τουλάχιστον 3 χρόνια προηγούμενη πείρα σε Τεχνικά Έργα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο civil-eng@pepsis.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA