AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Μελετητικό γραφείο, με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας έμπειρου πολιτικού μηχανικού.

Επάγγελμα/ Κλάδος: Πολιτικός μηχανικός

Τίτλος θέσης: Μελετητής και επιβλέπων πολιτικός μηχανικός

Απαιτούμενα Προσόντα
• Μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχου επιμελητηρίου άλλης χώρας της Ε.Ε.
• Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στην αντισεισμική ή στη δομοστατική μηχανική.
• Κατ’ ελάχιστον τριετής, τεκμαρτή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κτηριακών και άλλων έργων και στην επίβλεψη τους.
• Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και δομικού χάλυβα.
• Εμπειρία στο χειρισμό λογισμικών ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών και σχεδιαστικών λογισμικών.
• Άρτια γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Άρτια γνώση και εμπειρία στη χρήση των Ευρωκωδίκων.
Επιπρόσθετα / προαιρετικά προσόντα:
• Εμπειρία στη χρήση των λογισμικών προσομοίωσης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης της CSi (SAP2000, Etabs, Safe).
• Εμπειρία στη χρήση ελληνικών λογισμικών προσομοίωσης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης.
• Εγγραφή στο μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας.
• Γνώσεις σε θέματα εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@optimumce.net με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”