AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Ωρομίσθιων Εργατών. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η κυβερνητική ωρομίσθια συνδυασμένη κλίμακα Ε4-Ε6-Ε7 (Αρχικό Ωρομίσθιο 595,15 σεντ Χ 23,40 σεντ προσαύξηση). Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου, οδός Αδαμάντιου Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, τηλ: 24200501 ή από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.lwb.org.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη σε ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς συστημένες (registered) είτε προσωπικά μέχρι την 19η Ιουλίου 2019. Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία ή θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα αγνοούνται, εκτός από τις αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 19η Ιουλίου 2019.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA