AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Υποδοχής

Cyfield Group: Ζητείται Υπεύθυνος/η Υποδοχής – Λευκωσία

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού Κέντρου
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργάνωση χώρου υποδοχής και δωματίων συνεδριάσεων
 • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 • Αρχειοθέτηση και οργάνωση ηλεκτρονικών και έντυπων εγγράφων
 • Καταχώρηση παραγγελιών γραφικής ύλης κ.α

Προσόντα:

 • Πτυχίο γραμματειακών σπουδών

Δεξιότητες:

 • Αρίστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής
 • Πολύ καλή ικανότητα σε θέματα επικοινωνίας
 • Ικανότητα καλής διαχείρισης χρόνου
 • Οργάνωση, συνέπια, υπευθυνότητα και ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εντιμότητα και ευθύτητα χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, συμπεριλαμβανομένου Ταμείου Υγείας και άλλων ωφελημάτων
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και θα απαντηθούν όσες πληρούν τα στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cyfieldgroup.com, αναφέροντας: “Υπεύθυνος/η Υποδοχής – ANERGOSJOBS.COM”

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA