AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις για τηλεφωνικό κέντρο (δεν απαιτείται εμπειρία)

Θέσεις εργασίας στην Οδική Υπηρεσία Κύπρου (Odyky Assistance) – Παγκύπρια

Θέσεις για τηλεφωνικό κέντρο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Παγκύπρια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ – ΟΧΙ

ΩΡΑΡΙΟ: Σύστημα βάρδιας: 8ωρη εργασία 5 μέρες την εβδομάδα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Καλά Αγγλικά, Ελληνικά και υπολογιστές

ΜΙΣΘΟΣ : Μισθός αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΜΟΝΟ με την αποστολή βιογραφικού careers@odyky.com

Post expires at 9:23am on Saturday August 10th, 2024