AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Αγορα Υπηρεσιών – Παγκύπρια

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Αγορα Υπηρεσιών – Παγκύπρια

1.  Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι προτίθεται να απασχολήσει άτομα για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, για την κάλυψη των πιο
κάτω αναγκών:

1. Υποστήριξη στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Δανείων σε καθυστέρηση
2. Υποστήριξη στην υλοποίηση έργων Επικαιροποίησης Βάσεων δεδομένων
3. Υποστήριξη σε άλλα έκτακτα έργα και τακτικές εργασίες

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον περίοδο/περιόδους μέχρι και 16 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μια πόλη μόνο (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αμμόχωστο)
Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία επιλογής προσώπων, για την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών, αναφέρονται στην παράγραφο 4.
2. Ελάχιστα Προσόντα και Προϋποθέσεις
 Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 17/20 και άνω, ή 85% και άνω, σε περίπτωση Ιδιωτικού Σχολείου.
 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
 Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών / Microsoft Office
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Προηγούμενη εμπειρία (τουλάχιστον 2 χρόνων) σε Πιστωτικό Ίδρυμα, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα και θα πριμοδοτηθεί με 5 θέσεις στη σειρά κατάταξης

Αιτήσεις
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024 (μεσάνυχτα).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:33am on Tuesday July 30th, 2024