AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΑνΑΔ: 13 Θέσεις εργασίας

ΑνΑΔ: 13 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά πριν την προθεσμία που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε προσεκτικά τη σχετική δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα απαιτούμενα προσόντα. Πρέπει να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησής σας, να επισυνάψετε τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά και να αποδεχτείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής σας. Σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να σάς ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που θα έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

A/A Κενή Θέση Αριθμός κενών θέσεων Κλίμακα Θέσης Αρ. και ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα υποβολής αιτήσεων Κείμενο Δημοσίευσης
1. Διευθυντή 1 Α15(i) 738
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
2. Λειτουργού με προσόντα: Ανάλυση Δεδομένων, Μαθηματικά, Στατιστική 1 Α8, Α10 και Α11 739
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
3. Λειτουργού με προσόντα: Επιχειρησιακή Έρευνα, Οικονομικά 1 Α8, Α10 και Α11 739
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
4. Λειτουργού με προσόντα: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επιστήμη της Εκπαίδευσης, Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), Οικονομικά 1 Α8, Α10 και Α11 739
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
5. Λειτουργού με προσόντα: Δημόσια Διοίκηση, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) 1 Α8, Α10 και Α11 739
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
6. Λειτουργού με προσόντα: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά 1 Α8, Α10 και Α11 739
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
7. Λειτουργού με προσόντα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επιστήμη των Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορική 1 Α8, Α10 και Α11 739
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
8. Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 5 Α2, Α5, Α7(ii) 740
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
9. Βοηθού Γραφείου 1 Α1, Α2 και Α5(ii) 741
05/07/2024
05/07/2024 10:00:00 02/08/2024 13:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης

 

Post expires at 9:15pm on Wednesday August 7th, 2024