AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Κώστας Α Ζαχαρία Λτδ: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λάρνακα

Η Εταιρεία Κώστας Α Ζαχαρία Λτδ στην Κοφίνου, Λάρνακα ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου.

Καθήκοντα & Ευθύνες

 • Παροχή λογιστικής υποστήριξης στο τμήμα Λογιστηρίου, μέσα από τη διαχείριση λογιστικών καταστάσεων, καταγραφή των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία και ετοιμασία διαφόρων καταστάσεων για παρακολούθηση των πράξεων και οικονομικών της εταιρείας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση και άλλα Προσόντα

 • Κάτοχος διπλώματος LCCI Intermediate ή Higher
 • 2 χρόνια πείρας σε λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
 • Γνώση λογιστικών λογισμικών (SAP θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)

Απαραίτητες δεξιότητες

 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ανεπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης και πλήρης εχεμύθειας
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ενσυναίσθηση

Απολαβές

 • Αναλόγως προσόντων

Email:

careers@kaz.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 10:05pm on Sunday August 4th, 2024