AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

Anaglyfo Consulting Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Ο συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός οργανισμός Anaglyfo Consulting Ltd, παρέχει στους συνεργάτες του συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μελετών σε επιχειρήσεις, προτάσεις επιχορηγήσεων, κλπ.

Ζητείται ικανός και οργανωτικός Λειτουργός Λογιστηρίου για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα υποστηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες του λογιστηρίου και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του τμήματος.

Προσφέρεται συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες απόκτησης νέων ικανοτήτων και γνώσεων, φιλικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, ευκαιρία να εργαστείτε σε έναν δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο οργανισμό.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη στις καθημερινές λειτουργίες του λογιστηρίου.
 • Καταχώρηση και επεξεργασία τιμολογίων και άλλων λογιστικών εγγράφων.
 • Διαχείριση αρχείων και παρακολούθηση των οικονομικών εγγράφων.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία οικονομικών αναφορών και εκθέσεων.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα (εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών).
 • Συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για επίλυση προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές και Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα να οργανώνει τον χρόνο του με βάση τις προτεραιότητες της εργασίας
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια.
 • Πολύ καλή γραπτή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις συμπλήρωσης αιτήσεων ΑΝΑΔ και συγκεκριμένα της πλατφόρμας «Ερμής» ή/και γνώσεις συστημάτων ποιότητας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις και σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@anaglyfo.com με την ένδειξη “Λειτουργός Λογιστηρίου – anergosjobs.com”.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:49pm on Sunday August 4th, 2024