AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

THEODOROS S. TRINGIS & PARTNERS LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η δικηγορική μας εταιρεία THEODOROS S. TRINGIS & PARTNERS LLC, με έδρα τη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Γραμματέως για πλήρη απασχόληση.

Ήτοι, πενθήμερη εργασία με ωράριο από τις 08.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. & 3:00 μ.μ. – 6:00 μ.μ. Από Δευτέρα έως Παρασκευή*.

*Παρασκευή συνεχόμενο ωράριο (με βραχύ ενδιάμεσο διάλειμμα) μέχρι τις 3:00 μ.μ.

Προσόντα:

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (στον προφορικό και τον γραπτό λόγο).

Πολύ Καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Eιδικά στο προγράμματα, Word, Excel, Outlook).

Γνώση Ρωσικής γλώσσας ή/και δακτυλογραφίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή βιογραφικών, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25720025 και/ή γραπτώς μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : info@tringislaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2024.

SECRETARY POSITION VACANCY

Our Law Firm THEODOROS S. TRINGIS & PARTNERS LLC, is seeking to employ a full-time Secretary for its offices in Limassol.

Working hours: 08.00 am – 1.00 pm & 3:00 pm – 6:00 pm, from Monday to Friday*

*Friday, continuing schedule (with a fast inter-break) until 3:00 pm.

Qualifications:

Fluent in Greek and English Languages (both written and spoken).

Very good knowledge and usage of Computer (especially in Word, Excel, Outlook).

Knowledge of Russian language or/and typing will be considered an extra qualification.

Salary is depended upon qualifications.

For further information, expressing your interest and sending your CV, call number 25720025 or write to the following electronic address: info@tringislaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Last date for submission of CVs is the 10th of September 2024

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:41pm on Sunday August 4th, 2024