AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Καθαριστές/ Καθαρίστριες

Eagle Watch Cleaning Services Ltd: Ζητούνται Καθαριστές/ Καθαρίστριες – Παγκύπρια

Η εταιρεία Eagle Watch Cleaning Services Ltd στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί όπως εντάξει άμεσα στο δυναμικό της καθαριστές/καθαρίστριες για όλες τις επαρχίες.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  • Πιστοποιητικό μη καταδίκης για σεξουαλική παρενόχληση
  • Υπευθυνότητα και Συνέπεια

Θα ληφθούν υπόψη (εάν υπάρχουν):

  • Πείρα στον τομέα του καθαρισμού

Καθήκοντα:

  • Καθαρισμός σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email info@eagle.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22515750.

 


Cleaner

Our company Eagle Watch Cleaning Services Ltd, as part of its development, wishes to immediately include cleaners in its workforce for all provinces.

Necessary certificates:

  • Certificate of Clean Criminal Record
  • Certificate of no conviction for sexual harassment
  • Accountability and Consistency

They will be taken into account (if any):

  • Experience in the field of cleaning

Duties:

  • Cleaning in buildings and facilities.

All interested parties can send their resumes to the email

info@eagle.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” or call  22515750.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:44pm on Saturday August 3rd, 2024