AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

G. Theodorou Construction & Development Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία G. Theodorou Construction & Development Ltd, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Πολιτικού Μηχανικού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και μέλος ΕΤΕΚ.
 • Εμπειρία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών AutoCAD, Microsoft office, Outlook.
 • Γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση λόγω χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών.

Καθήκοντα:

 • Καθημερινή επίβλεψη και οργάνωση έργων.
 • Προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών στα εργοτάξια.
 • Συντονισμός υπεργολάβων
 • Συναντήσεις εργοταξίου & Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων έργων.
 • Παραγγελίες υλικών.
 • Καταγραφή ημερολογίου εργοταξίου.
 • Προετοιμασία διατακτικών και πληρωμές κυρίως εργολάβου και υπεργολάβων.
 • Αλληλογραφία εργοταξίου.

Απολαβές αναλόγως προσόντων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: construction@gtheodorou.eu με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 10:55pm on Friday July 26th, 2024