AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Νοσηλευτές/τριες

Πολυκλινική Αθηνά: Ζητούνται Νοσηλευτές/τριες – Λάρνακα

Το Ιδιωτικό νοσηλευτήριο Πολυκλινική Αθηνά στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποσότητας των υπηρεσιών του, αναζητά Νοσηλευτές/τριες (μερικής ή πλήρους απασχολησης)

Θέσεις

 • Νοσηλευτές/τριες θαλάμου με σύστημα βαρδιας  (μερικής ή πλήρους απασχολησης) 

Γενικά Καθήκοντα:

 • Μεριμνά για τη νοσηλεία και φροντίδα του ασθενή
 • Συνεργάζεται με όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στα πλαίσια φροντίδας του ασθενή
 • Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του/της, για να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή και στην οικογένεια του.
 • Φροντίζει ώστε το περιβάλλον του ασθενή να είναι κατάλληλο και ασφαλές
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την Προϊστάμενο/η Θαλάμου ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο
 • Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
 • Όσοι δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι απαραίτητη 

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις σας
 • 13ος μισθός
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές μισθολογικής ανέλιξης και ανέλιξης θέσης, στη βάση της Κλίμακας Καριέρας (Career Ladder)
 • Άλλα ωφελήματα στην βάση υπερωριών, δημόσιων αργιών και ευθύνης βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhr@eimc.clinic(αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς Nurse – anergosjobs.com) ή να καλέσουν στον αριθμό 24108888 για περισσότερες πληροφορίες.

Ο χειρισμός όλων των αιτήσεων θα πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 10:32pm on Friday July 26th, 2024