AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ανώτερος Λογιστικός Λειτουργός

Χρ. Γ. Παπαλοΐζου Λτδ: Ζητείται Ανώτερος Λογιστικός Λειτουργός – Λευκωσία

Η φαρμακευτική εταιρεία Χρ. Γ. Παπαλοΐζου Λτδ η οποία ασχολείται με την εισαγωγή και τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής , επιθυμεί να προσλάβει Ανώτερο Λογιστικό Λειτουργό µε έδρα τη Λευκωσία.

Η θέση αναφέρεται στην Ανώτερη Διευθύντρια Οικονομικών και Διοίκησης.

Κύρια Καθήκοντα

 • Παρακολούθηση και ενημέρωση των λογαριασμών της Εταιρείας
 • Προετοιμασία/Παρακολούθηση των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή του Φ.Π.Α της Εταιρείας
 • Συνεχής παρακολούθηση των λογαριασμών των πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβανομένων και των μηνιαίων συμφιλιώσεων
 • Προετοιμασία και πληρωμή της μισθοδοσίας
 • Προετοιμασία και παρακολούθηση του προϋπολογισμού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού προϋπολογισμού)
 • Συντονισμό και διαχείριση των προϊόντων της Εταιρείας για να εξασφαλίσει ομαλές διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διασφάλιση της εφαρμογής των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (οικονομικές , μισθοδοσίας , logistics και procurement )

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στους κλάδους Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλους συναφείς κλάδους.
 • Επαγγελματικό προσόν ACA / ACCA / CPA
 • Προηγούμενη πείρα, τουλάχιστον 3-5 χρόνων, στον συγκεκριμένο κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Κυπριακών φορολογικών αρχών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών (Microsoft office)
 • Προηγούμενη πείρα στα logistics και το σύστημα SAP θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα

Ωφελήματα

 • Ελκυστικός μισθός (συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού)
 • Ετήσιο επίδομα παραγωγικότητας (bonus)
 • Ταμείο προνοίας
 • Δυνατότητα τηλεργασίας

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@papaloizou.com με τίτλο: “anergosjobs.com” το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 22490305.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:38am on Saturday July 6th, 2024