AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αγορών

E. Neophytou Trading Co LTD: Ζητείται Λειτουργός Αγορών – Λευκωσία

Η εταιρεία E. Neophytou Trading Co LTD, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, αναζητά ικανό/ή και ενθουσιώδη επαγγελματία για τη θέση του Λειτουργού Αγορών, με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Προδιαγραφές Θέσης:

 1. Έρευνα Αγοράς: Αναζήτηση και αξιολόγηση αξιόπιστων προμηθευτών τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο εξωτερικό.
 2. Διαχείριση Σχέσεων: Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές για εξασφάλιση των καλύτερων συνεργασιών.
 3. Οργάνωση Τμήματος Αγορών: Διαχείριση και οργάνωση των εργασιών του τμήματος, ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών.
 4. Ανάλυση Δεδομένων: Ανάλυση και προετοιμασία εκθέσεων πωλήσεων, αποθεμάτων, αγορών και κοστολόγησης μέσω λογισμικών συστημάτων και Business Intelligence.
 5. Πλάνο Αγορών: Προετοιμασία και παρακολούθηση του πλάνου αγορών.
 6. Συνεργασία: Συνεργασία με αρμόδια τμήματα για την κατάρτιση των προδιαγραφών κάθε προμήθειας.
 7. Προσκλήσεις Προσφορών: Ετοιμασία προσκλήσεων προσφορών προς εγκεκριμένους προμηθευτές Κύπρου και εξωτερικού.
 8. Ηλεκτρονικές Καταχωρήσεις: Καταχώρηση παραγγελιών ηλεκτρονικά και παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής τους.
 9. Παρακολούθηση Τιμών: Καθημερινή παρακολούθηση και ετοιμασία εκθέσεων για τη διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών διεθνώς.
 10. Προϋπολογισμός: Ετοιμασία και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του τμήματος σε συνεργασία με άλλα τμήματα.

Βασικές Ικανότητες:

 1. Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.
 2. Εξοικείωση με αριθμούς και δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων.
 3. Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ορθή κρίση.
 4. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 5. Υψηλό αίσθημα ευθύνης και πρωτοβουλίας.
 6. Επαγγελματισμός, ευελιξία, οργάνωση και συνέπεια.

Προσόντα:

 1. Απόφοιτος/η Κολλεγίου ή Πανεπιστημίου στους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνούς Εμπορίου ή συναφείς κλάδους.
 2. Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 χρόνια σε ανάλογη η παρόμοια θέση.
 3. Άριστη γνώση MS Office με έμφαση στο Excel. Εμπειρία σε λογισμικό ERP, SAP και Business Intelligence θεωρείται επιπλέον προσόν.
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και υποστήριξη για να αναπτυχθεί επαγγελματικά.

Τι Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και ανέλιξης.
 • Δυνατότητα εργασίας σε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Εάν πιστεύετε ότι διαθέτετε τα προσόντα και την εμπειρία για να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης, είτε ταχυδρομικώς είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E. Neophytou Trading Co Ltd
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία
Τηλ.: 22433685
Email: hr@serano.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”
Website: 
www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη θα ειδοποιηθούν.

Η E.Neophytou Trading Co Ltd είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:03pm on Friday July 19th, 2024