AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου: Θέση Εργασίας (μισθός €1.200)

Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Γραμματειακού Λειτουργού στο γραφείο του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου στη Λευκωσία. Η θέση είναι πλήρης απασχόλησης (38 ώρες την εβδομάδα).

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση αρχείων και μητρώων, καταχώρηση και αποστολή αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση επιστολών κ.λ.π. Καθήκοντα ταμία του Συνδέσμου περιλαμβανομένης της είσπραξης συνδρομών, εσόδων από διάφορες εκδηλώσεις και άλλων εσόδων και τη διενέργεια πληρωμών. Τη διεκπεραίωση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Εκτελεί και εξωτερικής φύσεως εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου.

Μισθός: €1200 ακάθαρτα

Απαιτούμενα Προσόντα:

1)Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (3 έτη/ Ανώτερο Δίπλωμα)

2) Γνώσεις λογιστικής

3) Σχετική εμπειρία

4) Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

5) Άριστη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office),διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

7) Οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα, και διαπροσωπικές ικανότητες.

8) Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

9 ) Ειδική εκπαίδευση σε θέματα αρχείου αποτελεί πλεονέκτημα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν email: p.markidou@rheumatism.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των σχετικών προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποταθούν στο οίκημα του Συνδέσμου στο τηλ: 22428285.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA