AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ψυχολόγος

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «ΑΚΤΙΔΑ»: Ζητείται Ψυχολόγος – Λεμεσός

Το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «ΑΚΤΙΔΑ» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε οικογένειες που τα  παιδιά τους έχουν διαγνωστεί με Αυτισμό. Μεταξύ άλλων, στόχος του Κέντρου είναι να παρέχει υπηρεσίες στήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης προς τους γονείς για να μπορέσουν να διαχειριστούν τις δυσκολίες που έχουν προκύψει μετά τη διάγνωση του παιδιού τους.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και βρίσκεται κάτω από τη δικαιοδοσία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Πρόνοιας.  Ο Ανάδοχος φορέας υλοποίησης του έργου είναι οι συνεργαζόμενοι φορείς Social Element, CODECA και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Κέντρο «ΑΚΤΙΔΑ» επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματία εγγεγραμμένο/η Ψυχολόγο για πλήρη απασχόληση στην επαρχία της Λεμεσού.

Καθήκοντα και ευθύνες 

 • Να παρέχει συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση στις οικογένειες με στόχο τη διατήρηση της οικογενειακής ηρεμίας και τη μείωση του οικογενειακού άγχους
 • Να στηρίζει και να παρέχει υπηρεσίες σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο έτσι ώστε τα μέλη της οικογένειας να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η γέννηση ενός παιδιού με αυτισμό και να ανταπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στο ρόλο τους
 • Να στοχεύει στη διατήρηση της ψυχικής σταθερότητας της οικογένειας, την πρόληψη συζυγικών, ή άλλων οικογενειακών ή/και ατομικών, κρίσεων, καθώς και την ενδυνάμωση των ίδιων των γονέων.
 • Να παρέχει υπηρεσίες ψυχοεκπαίδευσης στους γονείς, και άλλα μέλη της οικογένειας όπου χρειάζεται, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες τόσο για τη διαχείριση των συμπεριφορών του παιδιού τους και των προκλήσεων που εγείρονται
 • Να είναι σε θέση να οργανώσει ομαδικές συνεδρίες, διαλέξεις και δραστηριότητες οι οποίες θα έχουν στόχο την ψυχολογική στήριξη, συναισθηματική βελτίωση και εκπαίδευση της ομάδας στόχου  
 • Να συνεργάζεται στενά με τις άλλες ειδικότητες του Κέντρου καθώς και με τους υπόλοιπους ειδικούς που εμπλέκονται στη θεραπεία, παρακολούθηση και εκπαίδευση του παιδιού
 • Να ασχολείται με άλλα γενικά καθήκοντα που ενδέχεται να του ζητηθούν από τη διεύθυνση του Κέντρου.

Απαραίτητα προσόντα 

 • Να είναι εγγεγραμμένος/η Σχολικός, Κλινικός ή Συμβουλευτικός Ψυχολόγος κάτοχος άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όπως προνοούν οι Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμοι του 1995 έως 2009 ή από αντίστοιχο σώμα στη χώρα προέλευσης.
 • Να έχει τουλάχιστο δύο χρόνια εμπειρίας σε θέση σχετική με το επάγγελμα του.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Λευκό ποινικό Μητρώο

Επιπρόσθετα προσόντα 

 • Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά/ενήλικες με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Χρήση διαγνωστικών εργαλείων αξιολόγησης
 • Εξοικείωση με βασικές μεθόδους έρευνας και τεχνικές αναφοράς
 • Εξαιρετικές δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email info@aktidacy.org με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση παρακαλώ καλέστε στο 22276560

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA