AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τμήμα Φορολογίας: 11 Κενές Θέσεις Εργασίας

Τμήμα Φορολογίας: 11 Κενές Θέσεις Εργασίας 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 11 κενές μόνιμες θέσεις Αρχιφοροθέτη, Τμήμα Φορολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Μεριμνά για τη φορολογία προσώπων που έχουν φορολογητέο εισόδημα.
(β) Εξετάζει φορολογικές δηλώσεις και λογαριασμούς, διερευνά υποθέσεις φοροδιαφυγής και, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που καθορίζει το Τμήμα, αποφασίζει για φορολογίες του εισοδήματος και για ενστάσεις σε φορολογίες.
(γ) Εξουσιοδοτεί επιστροφή φόρων.
(δ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(ε) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσία.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

Προθεσμία: 5 Ιουλίου 2024 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA