AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Ε. Νεοφύτου & Συνεταίροι Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η δικηγορική εταιρεία Ε. Νεοφύτου & Συνεταίροι Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα τη Λευκωσία ζητά Γραμματέα για άμεση πρόσληψη:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων καταχώρησης εγγράφων για τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων i-justice και Zygos.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Word, Excel κ.α.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Οργανωτικές ικανότητες, ευφράδεια λόγου, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 1-2 χρόνια.

Καθήκοντα:

 • Ετοιμασία και διενέργεια ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο i-justice.
 • Καταχώρηση, ενημέρωση και διαχείριση δικαστηριακών υποθέσεων μέσω του προγράμματος Zygos.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού συστήματος.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση του ημερολογίου δικαστικών υποθέσεων, συντονισμός με δικηγόρους, επιδότες και πρωτοκολητεία Δικαστηρίων όπου χρειάζεται.
 • Διαχείριση φακέλων και αρχείου δικαστηριακών υποθέσεων.
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Χειρισμός ταχυδρομείου.
 • Διαχείριση γραφικής ύλης και άλλων αναλωσίμων.
 • Διευθέτηση συναντήσεων και γενικά προγραμματισμός γραφείου και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες της ανατεθούν όπου παραστεί ανάγκη για διεκπεραίωση τους.
 • Παροχή υποστήριξης σε σχέση με την προετοιμασία δικαστηριακών εγγράφων και εντύπων.

Μισθός και συναφή ωφελήματα:

 • Προσφέρονται αποδοχές αναλόγως πείρας και προσόντων, συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού, 21 μέρες ετήσια άδεια, χώρος στάθμευσης.

Ωράριο Εργασίας:

 • Δευτέρα – Πέμπτη 8:00 – 13:00 και 15:30 – 18:30
 • Παρασκευή 8:00 – 13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@neophytoupartners.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22441794.

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.