AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός: Ζητείται Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου – Πάφος

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Πάφο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Λογιστηρίου.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διευθύνει και οργανώνει το λογιστήριο και το προσωπικό του
 • Κατανέμει και συντονίζει τις εργασίες του λογιστηρίου σε κάθε λογιστικό λειτουργό
 • Οργανώνει, προγραμματίζει και ελέγχει τις εργασίες κάθε λογιστικού λειτουργού
 • Ελέγχει την ορθότητα των λογιστικών εγγραφών με ιδιαίτερη έμφαση στις περίπλοκες και σύνθετες εγγραφές, αυτές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου όπως και αυτές που επηρεάζουν φορολογίες
 • Ελέγχει την ορθότητα των υπολοίπων όλων των λογαριασμών πιστωτών, χρεωστών και συγγενικών εταιρειών και ετοιμάζει μηνιαία κατάσταση πληρωμών και εισπράξεων
 • Βεβαιώνεται για την ορθότητα και φύλαξη/ αρχειοθέτηση των στοιχείων των λογιστικών εγγραφών του τμήματος
 • Υποβοηθά τους λογιστικούς λειτουργούς στις λογιστικές εγγραφές, εισπράξεις χρεωστών και πληρωμές πιστωτών
 • Επικοινωνεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και υποβοηθά/συντονίζει τις εργασίες που επηρεάζουν τις οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες των τμημάτων
 • Θέτει στόχους εργασιών στην ομάδα του και παρακολουθεί την επίτευξη τους
 • Ελέγχει μηνιαία την ολοκλήρωση όλων των λογιστικών εγγραφών και την ορθότητα του ισοζυγίου κάθε εταιρείας του ομίλου
 • Ετοιμάζει τις αναγκαίες πληροφορίες ελέγχει την ορθότητα τους και τις χρησιμοποιεί για την ετοιμασία των διευθυντικών οικονομικών από τον οικονομικό διευθυντή του ομίλου
 • Ετοιμάζει τις αναγκαίες πληροφορίες και υποβοηθά τον οικονομικό διευθυντή στην ετοιμασία των ετήσιων προϋπολογισμών του ομίλου
 • Ετοιμάζει μηνιαία καταστάσεις παρακολούθησης των διαφόρων δεικτών κερδοφορίας και τις παραδίδει στον οικονομικό διευθυντή
 • Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές του ομίλου για φορολογικά και οικονομικά θέματα
 • Ελέγχει ή εάν χρειαστεί βοηθά στην ετοιμασία της μισθοδοσίας και των πληρωμών μισθοδοσίας των υπαλλήλων
 • Ανεβάζει τις πληρωμές στην τράπεζα για έγκριση
 • Ελέγχει την ορθότητα και παραδίδει οποιαδήποτε κατάσταση του ζητηθεί από συνεργάτες των εταιρειών
 • Διεκπεραιώνει οποιαδήποτε άλλη εργασία ή και μελέτη του ζητηθεί

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή/και Δίπλωμα Λογιστικής
 • Δίπλωμα τρίτου επιπέδου (higher LCCI) στην λογιστική
 • Τριετής εμπειρία σε θέση Διευθυντή/τριας / Υπεύθυνου/ης Λογιστηρίου ή σε παρόμοια θέση ή/και σε ελεγκτικό οίκο
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων όπως και των προγραμμάτων του Microsoft office (excel, word κ.λ.π.)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Επιπρόσθετα προσόντα:

 • Επαγγελματικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Λογιστικής όπως και προηγούμενη εργασία σε λογιστήριο νοσοκομείου θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Τι προσφέρουμε:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • 13ος μισθός
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες ανέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • 25 ημέρες /χρόνο πληρωμένης άδειας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@evangelismos.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:22pm on Saturday July 13th, 2024