AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση σε ασφαλιστικό γραφείο

P.A.S. INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD: Ζητείται Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών – Λευκωσία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Email: andreas@om-brokers.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA