AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια

Dart Recruitment: Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια – Λευκωσία

Εκ μέρους πελάτη μας, μιας αξιόλογης κλινικής στη Λευκωσία που εστιάζει σε άψογα αισθητικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα σέβεται τη φυσική εμφάνιση, αναζητούμε να προσλάβουμε Νοσηλεύτρια/νοσηλευτή.

Προϋποθέσεις και προσόντα:

 • Πτυχίο νοσηλευτικής ή ισότιμο πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

 • Ακεραιότητα, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ειλικρίνεια

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Παροχή γενικών νοσηλευτικών υπηρεσιών

 • Εκπλήρωση καθηκόντων ανάλογα με τη θέση και το τμήμα

 • Παροχή πρόληψης υγείας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε ασθενείς

 • Διαχείριση της διανομής φαρμάκων και άλλων παρεμβάσεων για θεραπεία

 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης για τον συντονισμό της φροντίδας των ασθενών

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο παροχών

 • Ευκαιρίες κατάρτισης και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη

 • Υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας με μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών υγείας

 • Άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, γονική άδεια, άδεια νεογνικής φροντίδας που παρέχεται σε όλους τους εργαζόμενους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

 • Πενθήμερη εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή

Τέλος, η Dart Recruitment θα είναι συνεχώς δίπλα στο άτομο που θα επιλεχθεί για να τον/την υποστηρίζει σε θέματα καριέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@dart-recruitment.com

Post expires at 5:07pm on Thursday July 11th, 2024