AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανικός Αυτοκινήτων (μισθός €1.600 – €2.000)

Dart Recruitment: Ζητείται Μηχανικός Αυτοκινήτων – Λάρνακα

Εκ μέρους πελάτη μας, αναζητούμε να προσλάβουμε για πλήρη απασχόληση Μηχανικό Αυτοκινήτων στην Λάρνακα για να ενταχθεί στην ομάδα.

Προϋποθέσεις και προσόντα

 • Ευρεία γνώση στη συντήρηση, επισκευή και διάγνωση προβλημάτων σε αυτοκίνητα όλων των μοντέλων και μαρκών

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 • Κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας

 • Γνώση τεχνικών εργασιών σε αυτοκίνητα

 • Εξοικείωση με τις τελευταίες τεχνολογίες και εργαλεία διάγνωσης

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα να εργάζεται σε ομάδα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση προγραμματισμένων συντηρήσεων και ελέγχων σε αυτοκίνητα

 • Αποκατάσταση βλαβών και επισκευή μηχανικών προβλημάτων

 • Διάγνωση προβλημάτων με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού

 • Αντικατάσταση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

Παροχές

 • Ανταγωνιστικός μισθός

 • Ετήσια άδεια

 • Πενθήμερη πρωινή εργασία

 • Μισθός από 1600 έως 2000 ευρώ

Τέλος, η Dart Recruitment θα είναι συνεχώς δίπλα στο άτομο που θα επιλεχθεί για να τον/την υποστηρίζει σε θέματα καριέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@dart-recruitment.com

Post expires at 4:53pm on Thursday July 11th, 2024