AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Shipping Administrator

Salamis Shipping Services Ltd: Ζητείται Shipping Administrator – Λεμεσός

Η Salamis Shipping Services Ltd, μέλος του Οργανισμού Salamis,  ζητά να προσλάβει υπεύθυνο Shipping Administrator με γνώσεις Λογιστικής για τα  κεντρικά της γραφεία στη Λεμεσό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος Κολλεγίου ή Πανεπιστημίου στον Οικονομικό Τομέα

  • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας

  • Καλή γνώση Λογιστικής & χρήση Η/Υ

  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 ΑΠΟΛΑΒΕΣ/ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: c.zographou@salamistours.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

 

Post expires at 5:15pm on Sunday July 7th, 2024