AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός / Πολ. Μηχανικός Κατασκευών

POUROVER CY LTD: Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός / Πολ. Μηχανικός Κατασκευών – Λευκωσία

Join Coffee Island team!

Αρχιτέκτων Μηχανικός / Πολ. Μηχανικός Κατασκευών

Λευκωσία, Κύπρος

Ως ηγέτες στον κλάδο του καφέ, δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία σε 8 χώρες με περισσότερα από 460 καταστήματα καφέ στο δίκτυό μας. Είμαστε πραγματικοί εξερευνητές και επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό στη γνώση και την καινοτομία, καθώς είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την επιτυχία μας. Στόχος μας είναι να καθιερωθούμε ως διεθνείς ηγέτες και πρωτοπόροι στον κόσμο του καφέ.

Ο ρόλος

Ως Μηχανικός Κατασκευών θα είσαι μέρος της ομάδας που έχει σαν βασικό πεδίο ευθύνης τον σχεδιασμό, κατασκευή και ανακαίνιση των καταστημάτων του Δικτύου μας, καθώς και των εταιρικών εγκαταστάσεων.

Τα καθήκοντά της θέσης

 • Αποτύπωση και σχεδιασμός αποτύπωσης (μέσω Η/Υ), νέων & υφιστάμενων καταστημάτων
 • Εκπόνηση σχεδίων για τα νέα καταστήματα και για το υφιστάμενο δίκτυο
 • Σύνταξη προμετρήσεων και προϋπολογισμών κατασκευής
 • Χάραξη, επίβλεψη καλής εκτέλεσης και τήρησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής
 • Αποτελεσματική διαχείριση εργολάβων, προμηθευτών, franchisees
 • Εξυπηρέτηση αιτημάτων του υφιστάμενου δικτύου
 • Επίβλεψη σε ανακαινίσεις, βελτιώσεις, επισκευές και συντηρήσεις των νέων και των υφιστάμενων καταστημάτων και των εταιρικών κτιρίων
 • Παρακολούθηση της πορείας αδειοδότησης των νέων καταστημάτων ή θεμάτων αδειοδότησης των υφιστάμενων

Εκπαίδευση & Εμπειρία

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή (πρώην ΤΕΙ) Δομικών έργων/ Έργων Υποδομής
 • Πρότερη 3 έτη εργασιακή εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα, στη διαχείριση έργων και σε θέματα αδειοδοτήσεων, ιδανικά σε εταιρικό περιβάλλον

Γνώσεις και δεξιότητες

 • Άριστη γνώση Autocad, MS Project και Microsoft Office
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικών και άλλων σχετικών προγραμμάτων Η/Υ (Autocad 2d &3d, 3D -SMax, Archicad, Photoshop) και Ms Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Άριστες δεξιότητες παρουσίασης και επικοινωνίας
 • Εχεμύθεια, συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Τι σου προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (13 μισθοί ετησίως)
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας

Μπορείτε να στείλετε email με το βιογραφικό σας στο cv@coffeeisland.com.cy με τίτλο: “Con_2024 – anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές. Θα γίνει επικοινωνία για συνέντευξη, με τους υποψηφίους των οποίων το προφίλ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:59pm on Saturday July 6th, 2024