AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις εργασίας στην Οδική Υπηρεσία Κύπρου (Odyky Assistance) – Παγκύπρια

Θέσεις εργασίας στην Οδική Υπηρεσία Κύπρου (Odyky Assistance) – Παγκύπρια

Οδηγοί Ρυμουλκών 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
  • Άδεια φορτηγού / Επαγγελματική

  • Καλή χρήση κινητού smart phone

  • Αγγλικά και Ελληνικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ: Ελάχιστη σχετική εμπειρία 1 χρόνο.

ΩΡΑΡΙΟ: Σύστημα βάρδιας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παγκύπρια

Καθήκοντα: Μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων ή μεταφορά μετά από ατύχημα. Επιδιόρθωση οχήματος μετά από βλάβη ( Ελαστικό – Μπαταρία  – Ξεκλιδώματος).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΜΟΝΟ με την αποστολή βιογραφικού careers@odyky.com

Post expires at 10:25am on Saturday July 6th, 2024