AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργό Υποδοχής (Reception Officer)

IMH: Ζητείται Λειτουργό Υποδοχής (Reception Officer) – Λευκωσία

Η IMH ζητά να προσλάβει:

Λειτουργό Υποδοχής (Reception Officer)

Καθήκοντα:

 • Παρέχει γραφειακή υποστήριξη στο τμήμα λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων επεξεργασίας διαφόρων κειμένων, καταχώρησης δεδομένων και διεξαγωγής έρευνας στο διαδίκτυο
 • Διαχειρίζεται το τηλεφωνικό σύστημα της εταιρείας
 • Υποδέχεται πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας και τους κατευθύνει στα αρμόδια στελέχη
 • Απευθύνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε πολλαπλές κλήσεις και μεταφέρει τις κλήσεις στα κατάλληλα άτομα
 • Καταγράφει και διανέμει εισερχόμενα μηνύματα προς τα στελέχη της εταιρείας
 • Ελέγχει, ταξινομεί και προωθεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της εταιρείας
 • Προγραμματίζει και επιβεβαιώνει ραντεβού
 • Διαχειρίζεται το πρόγραμμα του γενικού διευθυντή και του διευθύνοντος συμβούλου
 • Ετοιμάζει τους χώρους συναντήσεων για τις συναντήσεις
 • Διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων των χώρων συναντήσεων της εταιρείας
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα/Πτυχίο γραμματειακών σπουδών ή άλλο συναφή κλάδο
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
 • Εξαιρετικές Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επαγγελματική παρουσία
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικότητα
 • Εχεμύθεια
 • Πείρα σε σχετικό αντικείμενο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και cover letter στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «Reception – anergosjobs.com», μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 10:15am on Monday July 1st, 2024