AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Εργαστηρίου (Απολυτήριο Λυκείου)

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd: Ζητείται Βοηθός Εργαστηρίου – Λευκωσία

Τύπος: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία: Βιομηχανική Περιοχή Δάλι, Λευκωσία

Ώρες εργασίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00 – 16:30 και Παρασκευή 08:00-15:45.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Μεταφέρει δείγματα συσκευασιών και φαρμακευτικών προϊόντων από τους χώρους της αποθήκης και της παραγωγής στο χημείο
 • Πλένει τα δοχεία και αναλώσιμα του εργαστηρίου
 • Βοηθά τους αναλυτές σε διάφορες εργασίες του εργαστηρίου
 • Εκτελεί δειγματοληψία πρωτογενών και δευτερογενών υλικών συσκευασίας.
 • Δειγματοληψία περιβαλλοντικών δειγμάτων.
 • Δειγματοληψία νερού από διάφορα σημεία της περιοχής παραγωγής για μικροβιολογική ανάλυση
 • Διατηρεί αρχεία καταγραφής δειγμάτων (προϊόντα / πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, διατήρηση δειγμάτων).

Εκπαίδευση και Εμπειρία

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων MS Office
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων κάτω από πίεση

Τι προσφέρουμε

Προσφέρουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, ιδιωτική ιατρική ασφάλιση, θετικό περιβάλλον και πολλά άλλα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση hr@mundipharma.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Σημειώνεται ότι θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Η Mundipharma Pharmaceuticals είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA