AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου: Θέση Εργασίας

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

“Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια Λευκωσίας” (με Εποπτεία στις Επαρχίες Λάρνακας & Αμμοχώστου)

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Νοσηλευτή / Νοσηλεύτρια με έδρα την Επαρχία Λευκωσίας, και εποπτεία στις Επαρχίες Λάρνακας & Αμμοχώστου” για κάλυψη θέσης στην “Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας”.

Νοσηλευτικά Καθήκοντα

 • Εποπτεύει τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας & Αμμοχώστου.
 • Αξιολογεί τις νοσηλευτικές ανάγκες των Ληπτών Υπηρεσίας στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας & Αμμοχώστου και καταρτίζει σχέδιο φροντίδας σε συνεργασία με σε συνεργασία με Κοινωνική Λειτουργό  και Λήπτες υπηρεσίας για κάλυψη των αναγκών τους.
 • Αναγνωρίζει και διαχειρίζεται θέματα ανακούφισης (κένωσης) εντέρου.
 • Προληπτικά διαχειρίζεται, καθαρίζει και περιποιείται πληγές, αναγνωρίζει περιποιείται και συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν την ακεραιότητα του δέρματος (Έλκη Πίεσης).
 • Τοποθετεί ουρηθρικό καθετήρα η αλλάζει υπερηβικό καθετήρα όπου και αν χρειάζεται.
 • Διαχειρίζεται ή και φροντίζει θέματα σε σχέση με γαστροστομία, τραχειοστομία και κολοστομία.
 • Ενεργεί πλύση ουροδόχου κύστης, όπου χρειάζεται.
 • Χορήγηση ενέσεων, όπου χρειάζεται.
 • Ελέγχει ζωτικά σημεία, καταγράφει και προτείνει λύσεις βάσει αναγκών.
 • Ενημερώνει και εκπαιδεύει το νεοεισερχόμενο προσωπικό ή υφιστάμενο προσωπικό σε θέματα που αφορούν την φροντίδα.
 • Στηρίζει την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (on call) σε σοβαρά περιστατικά ή όταν κληθεί από τον Φροντιστή για υποστήριξη.
 • Ανταποκρίνεται σε έκτακτες κλήσεις Φροντιστών για αντιμετώπιση καταστάσεων.

Διοικητικά και άλλα καθήκοντα

 • Καθοδήγηση και στήριξη των Φροντιστών καθώς και συνεχή παρακολούθηση των αναγκών των ατόμων που εντάσσονται στην υπηρεσία φροντίζοντας για τη διασφάλιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης τους.
 • Προετοιμάζει το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εργασίας (Roster) των Φροντιστών για τις επαρχίες που είναι υπό την ευθύνη του/της.
 • Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους (κατ’ οίκον) σε Φροντιστές κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών φροντίδας με σκοπό την αξιολόγηση τους.
 • Λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους Φροντιστές για τους Λήπτες Υπηρεσίας και επιλύει προβλήματα σε συνεργασία μετο υπόλοιπο προσωπικό της Υπηρεσίας με βάση τις διαδικασίες και ιεραρχία.
 • Λαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση από τους Λήπτες Υπηρεσίας στην Επαρχία Λευκωσίας, Λάρνακας & Αμμοχώστου για την ποιότητα Φροντίδας που λαμβάνουν από τους Φροντιστές και ενημερώνει ανάλογα την Υπηρεσία Φροντίδας.
 • Διαμεσολαβεί εφόσον χρειαστεί με σχετικές Υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ληπτών Υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με Κοινωνική Λειτουργό, Επόπτρια Επαρχίας, Κλινικό Ψυχολόγο και την Υπηρεσία Φροντίδας της Ο.ΠΑ.Κ. για σκοπούς επίλυσης θεμάτων.
 • Συνεργάζεται με την Υπηρεσία για την ενίσχυση του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης των Φροντιστών.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν σε σχέση με διοικητικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (Εγγεγραμμένος/νη Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια με βάση των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων του 1988 μέχρι 2012)
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου.
 • Καλή Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – Microsoft Word, Excel & Outlook.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας, ατομικά ή ως μέρος της ομάδας.
 • Ικανότητα εφαρμογής Διαδικασιών.
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας.

Ώρες Απασχόλησης

Δευτέρα – Παρασκευή (08:00 μέχρι τις 16:00)

Ωφελήματα

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Προσφέρονται 13ος Μισθός, Ταμείο Προνοίας, Επίδομα Οδοιπορικών, πακέτο Κινητής Τηλεφωνίας, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.

H εμπειρία μοριοδοτείται.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για Δήλωση Ενδιαφέροντος μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα και Βιογραφικό Σημείωμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 στην ακόλουθη Ηλεκτρονική Διεύθυνση: accounts@opak.org.cy  σημειώνοντας στο θέμα: “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Νοσηλευτή Λευκωσίας – με Εποπτεία τις Επαρχίες Λευκωσία, Λάρνακας & Αμμοχώστου”.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22496494  (08:00-16:00).

Πληροφορίες για την Υπηρεσία Φροντίδας (Ο.ΠΑ.Κ)

Η Υπηρεσία Φροντίδας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΟΠΑΚ τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της Υπηρεσίας – η οποία είναι υποστηρικτική – είναι η παροχή επιπρόσθετης Κατ’ Οίκον στήριξης και φροντίδας προς τα τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα, ώστε να αναβαθμιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ποιότητα της ζωής τους.

Στην Υπηρεσία εργοδοτείται ένας μεγάλος αριθμός καταρτισμένων Φροντιστών, οι οποίοι λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και άλλους συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε Παγκύπρια βάση, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA