AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δομοχημική Εταιρεία Λτδ: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

Δομοχημική Εταιρεία Λτδ: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λεμεσός

Η Δομοχημική Εταιρεία Λτδ, η οποία δραστηριοποιείται από το 1968 στον τομέα εμπορίου εξειδικευμένων δοκιμών υλικών, ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης για το κατάστημα της στην Λεμεσό.

Καθήκοντα:

·  Φόρτωση – Εκφόρτωση προϊόντων από/προς όχημα.

·  Παραλαβή και ταξινόμηση προϊόντων.

·  Ετοιμασία παραγγελιών.

Απαιτούμενα Προσόντα

·  Οργανωτικός χαρακτήρας.

·  Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα.

·  Γνώση χρήσης περονοφόρου οχήματος (forklift) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

·  Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Δίδεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, περιλαμβανομένων 13ου μισθού και Ταμείου Προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@domochemica.com.cy ή στο φαξ 22420651. Για περισσότερες πληροφορίες στο 22-312710. 

 

 

Post expires at 10:14pm on Sunday June 23rd, 2024