AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διανομέας

P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd: Ζητείται Διανομέας – Λεμεσός

 • Η φαρμακευτική εταιρία P.T.Hadjigeorgiou co ltd με έδρα τη Λεμεσό, επιθυμεί να προσλάβει διανομέα για Παγκύπρια κάλυψη.

Ο διανομέας, θα έχει την ευθύνη σωστής και συνεχούς εξυπηρέτησης του πελατολογίου του.

Υπευθυνότητες/Καθήκοντα:

 • Παραλαβή, φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων.
 • Σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων.
 • Σωστή και ποιοτική διαχείριση των προϊόντων κατά την φορτοεκφόρτωση.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Θέληση, Προθυμία, Υπευθυνότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή)
 • Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο kariera@pth-pharma.com με τίτλο: “Διανομέας – anergosjobs.com”

Όλα τα βιογραφικά και αιτήσεις θα τύχουν πλήρης εμπιστευτικότητας.